Teşekkür Nasıl Alınır, Teşekkür İçin Kaç Puan Gerekir

Bir öğrencinin teşekkür alabilmesi için derslerin dönem puanları ortalamasının en az 70 olması gerekiyor. Dönem puanları ortalaması 70 ile 84.99 arası olursa o öğrenci teşekkür belgesi alır.

Teşekkür belgesi almanın bazı diğer şartları da var;
Ortaöğretimde 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 arasında olursa Teşekkür belgesi almaya hak kazanır, aksi halde bu şartlartdan biri bile sağlanmaz ise belge alamaz.

Lisede teşekkür almak için dönem ortalaması 70.00-84.99 arasında ve derslerden herbirinin en az 50 puan üstü başarıya sahip olmak gerekiyor. Gereken dönem ortalaması tutturulsa dahi bir ders notu ortalaması 49 ise teşekkür belgesi verilmez. Teşekkür belgesi almanın kriterlerinin belirlendiği MEB kanunlarına da yer verilen aşağıdaki sayfalardan detaylı bilgilere de erişebilirsiniz.