Takdir Nasıl Alınır, Takdir İçin Kaç Puan Gerekir

Bir öğrencinin takdir alabilmesi için derslerin dönem puanları ortalamasının en az 85 olması gerekiyor. Dönem puanları ortalaması 85 üzeri olursa o öğrenci takdir belgesi alır.

Takdir belgesi almanın bazı diğer şartları da var;
Ortaöğretimde 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 85 üzeri olursa Takdir belgesi almaya hak kazanır, aksi halde bu şartlartdan biri bile sağlanmaz ise belge alamaz.

Lisede takdir almak için dönem ortalaması en az 85 üzeri ve derslerden herbirinin en az 50 puan üstü başarıya sahip olmak gerekiyor. Gereken dönem ortalaması tutturulsa dahi bir ders notu ortalaması 49 ise takdir belgesi verilmez. Zaten mantıken takdirlik bir öğrencinin de herhangi bir dersinin zayıf olması beklenemez. Takdir belgesi almanın kriterlerinin belirlendiği MEB kanunlarına da yer verilen aşağıdaki sayfalardan detaylı bilgilere de erişebilirsiniz.